neljapäev, 12. oktoober 2017

Täname toatajaid!

15. oktoobril 2017 a toimuvate kohalike omavalitsuste volikogude valimisteni on jäänud loetud päevad.

Valimisliidu Kindlad Tegijad liikmed tänavad oma kõiki toetajaid ja poolehoidjaid toetuse eest, mida meile jaganud olete! 

Kindlasti olete märganud, et valimisliit Kindlad Tegijad ei jätka.

Saue linn saab osaks suuremast Saue vallast ning uutest valdadest liitunud inimeste kaasamise tulemusena sündis otsus, et valimisliit vajab uut nime.

Pühapäeval, 15. oktoobril minge kindlasti valima!

esmaspäev, 21. oktoober 2013

Aitäh!

Me täname kõiki Saue valijaid, kes oma hääle valimisliidule Kindlad tegijad andsid!

Hetkel ei ole veel teada, kuidas ja kes Sauel võimuliidu moodustavad, kuid meie soovime jätkata avatud ja kaasava valitsemisega.

neljapäev, 17. oktoober 2013

Last ei tasu koos pesuveega välja visata

Viime sotsiaalteenused ja -toetused võrdseks Tallinna linna vastavate toetuste ja teenustega.

Nii lubab Saue Keskerakonna valimisnimekiri. Võimalik, et siin on sõnastus kehv ja mõeldud on midagi muud, kuid kui lauset grammatiliselt tõlgendada, siis on võimalik aru saada, et näiteks allolevad toetused peaks Saue linnas vähenema või üldse ära kaduma (ehk teenuse saamine inimesele kallinema):

- Koduse mudilase toetus:
Saue linn - 65 EUR / kuus
(http://uus.saue.ee/index.php?page=165&)
Tallinn - toetus puudub

- Lapsehoiuteenuse toetus:
Saue linn toetab 2013 aastal litsentseeritud lapsehoiuteenuse osutajaid rahaliselt kuni 206 euroga kuus ühe lapse kohta.  Kohustuslik lapsevanema osalustasu on 35,20 eurot kuus (ei tohi sisaldada toiduraha maksumust).
(http://uus.saue.ee/index.php?page=165&)
Tallinn - lapsehoiuteenuse hüvitise määr 2013. aastal on 106,60 eurot ühes kalendrikuus ühe lapse kohta
(http://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiuteenuse-huvitamine)

Ja kiirelt veel üks võrdlus:
Saue linn doteerib Saue ujulat, seal on võimalik kuni 6 a (k.a.) laps ujuma viia tasuta, täiskasvanud saatja pilet maksab 2 EUR
(http://koolihaldus.saue.ee/index.php?page=282&)
Tallinna munitsipaalujulates maksab sama vana lapse ujuma viimine 1,3 EUR, täiskasvanud saatja ostab täispileti
(n. Nõmme ujula hinnakiri - http://www.tsh.ee/est/834/)

Tallinnas on kahtlemata paljud sotsiaalteenused ja -toetused tasemel, kuid alati peaks mõtlema, kas 1-1-le kopeerimine on hea ning kas see eesmärk, mida Tallinnas mingi toetusega soovitakse saavutada, peaks just samamoodi saama saavutatud Sauel. Ehk siis - last ei tasu koos pesuveega välja visata.

Samas on korrektne, et n. pensionilisa, koolitoetus 1. klassi õpilasele ja sünnitoetus on Sauel madalamad kui Tallinnas. Kuid - kogu toetuste paketti tuleb vaadata tervikuna ning küsida, mida üks või teine toetus saavutada aitab. Kui süsteemi muuta, siis esimene küsimus peaks olema - mida me saavutada soovime ja seejärel mõtlema, kuidas seda teha. Mehaaniline kopeerimine ei ole parim lahendus.

Keskerakonna nimekiri jätkab - Saue inimesed ei tohi olla halvemas olukorras kui tallinnlased! Praegu on vahe sageli kordades.

Mina näen, et teatud teenuste- ja toetuste puhul on tõesti vahe kordades, kuid teinekord Saue linna elanike kasuks.

kolmapäev, 16. oktoober 2013

Nime kaaperdamise püüdest SDE nimekirjas kandideerijate poolt

Tutvudes SDE  lehega „Tule meiega“  ja  jäi pilk Ero Liiviku lausele.
„Oleme valmis ausalt oma nime all kandideerima ega varju vastutuse hägustamiseks valimisliitudesse“.

Selle peale on võimatu mitte välja tuua juhtumit, millest ainuüksi mõtemine seab kahtluse alla selle ühenduse „aususe“ põhimõtted.

Augustis, kui algas valimisteks registeerimine, ootas meie valimisliitu ees üllatus. Loo autor ja mõned teised SDE liikmed olid esitanud taotluse, et registreerida meie nimega valimisliit oma nimele.

Ehk siis - Ero Liivik soovis kaaperdada valimisliidu nime Kindlad tegijad  -uus tulevik.Ta soovis registreerida valimisliidu. Miks registreeritakse enne valimisi valimisliit? Ilmselt selleks, et seal kandideerida. Teine võimlaus - kaaperdada nimi ning nõnda mitte lasta valimisliidu nime kasutada.

Meie protest Saue linnas rahuldati, selle peale esitati vaie Harju Maakonna Valimiskomisjonile .          
                                              
Maakonna valimiskomisjon leidis samuti, et kaaperadamise katse on ebaseaduslik.

Meelis Rõigas, teine kaaperdamiskatses osaleja, kirjutab samas lehes sellest, kui oluline on aus poliitika.

Me mõtlesime pikalt, kas avalikustame selle juhtumi või mitte ning alguses leidsime, et selle avalikustamine ei ole oluline.

Antud hetkel pidasime aga siiski vajaliku see juhtum avalikustada, et valija teaks, mis tähendab mõnede mõistes „ausus“. Valik on Teie !

teisipäev, 15. oktoober 2013

Võrdõiguslikkusest

Saime alloleva kirja. Vastasime ning vastus on allpool lugeda.

  --------------------
Saatja: **** <****.****@mail.ee>
Kuupäev: 8. oktoober 2013 12:38
Teema: Arvamus/küsimus
Saaja: ktegijad@gmail.com

Kas Sauel saab uut kindlat tegutsemisliini välja pakkudes toetuda eeskätt meeste jõule=võimule? Teie nimekirjas valitseb liialt ilmne sooline ebavõrdsus suhtega 2:1 meeste kasuks! Otsesed kontaktandmed on ainult meestelt. Häälepüüdjaks mees.

Kindlalt uue suuna saaksite tagada ikka siis, kui mõlemad soopooled Saue elanikkonnast võrdselt juhiksid ehk tõstaksite ka naised juhtimise, mitte ainult assisteerimise poolele. Õige suhe kaasajal oleks 1:1. Valimised kandidaatide nimekirjadega peavad võrdsusele looma eeltingimused.

Mitte-väärtustatud valijate poole esindaja,
****

Meie vastus:

Austatud ****!

Täname Teid olulise küsimuse tõstatamise eest!

Põhjus, miks kandidaatide nimekiri ei suhestu 1:1, peitub eelkõige naiste endi vaoshoituses. Sauel on palju toimekaid, tarku ja teotahtelisi naisi, keda oleme kutsunud valimisliiduga liituma, ent nad on eelistanud jääda kaasarääkijaks toetajaina. Aktsepteerime nende valikut ega võitle iga hinna eest selle nimel, et saavutada soolist võrdsust nimekirjas. Seda enam, et vaid soolisele võrdsusele keskendumine kandidaatnimekirjade koostamisel ei tohiks ei riigi ega omavalitsuse tasandil muutuda eesmärgiks omaette, on meelevaldne ning inimeste vaba tahet eirav.

Julgeme kinnitada, et valimisliidu Kindlad tegijad nimekirjas kandideerivate naiste hääl kõlab veenvalt ja kindlalt, arvuliselt ülekaalus olevad mehed kuulevad ja kuulavad meid ning toetuvad oma seisukohtade kujundamisel naisliikmete arvamusele. Olgu selle näiteks kasvõi see, kui palju naiselikku lähenemist, alalhoidlikkust, arukust ja tarmukust avaldub valimisprogrammis, alates perearstikeskuse juurde lapsevankrite hoiukoha loomisest ja mudilastele pühapäevahommikute korraldamisest kuni linna haljastamise ja taluturu loomiseni välja.

Samas mööname, et tõstatatud küsimus on päevakajaline ning selle valguses kutsume nii Teid kui kõiki Saue teotahtelisi naisi valimisliiduga ühinema. 2013. aasta omavalitsuse valimiste protseduur on küll lõpusirgel, ent just nüüd on õige aeg vaadata ajas ettepoole ja asuda kujundama homset päeva. Mõeldes tulevikule, toetudes tänasele tarkusele ning korjates üles nelja aasta kestel pakutavad kogemused.Austusega valimisliidu Kindlad tegijad naiste nimel,

Siiri Käpa ja
Evelin Povel-Puusepp
esmaspäev, 14. oktoober 2013

Lasteaiakohtadest

[Saue abilinnapea:] soovin sõna võtta lasteaia küsimuses. Loomulikult on linnavalitsus ette näinud maa lasteaiale. Saue linnal on õnnestunud viimaks saada maad munitsipaalomandisse. Ühele maatükile rajasime terviseraja, teisele  - 2,2 hektarile oleme võtnud pakkumisi eralasteaia rajamiseks. See asub linna teises servas, kus on vesi, kanalisatsioon ja ilus koht. Ettepanekud on tulnud 3 firmalt. Linn ise lasteaeda enam ei investeeri, sest oleme niigi ehitanud Vabariigi suurima lasteaia.

Nii et koht on olemas ja paari aasta pärast ehk on seal ka lasteaed.

Tekst pärineb dokumendist: Kütise tn 8 detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Arutelu toimus 07.06.2007 a. Kui "paari aasta pärast", siis võinuks ju teine lasteaed juba olemas olla. Mis sellest plaanist sai, selle kohta teavad ilmselt rääkida inimesed, kes siis linna juhtisid (vaata http://uus.saue.ee/index.php?page=208&)

Ei saa öelda, et lasteaiakohtade puudus poleks Sauel teemaks olnud. Sellest on ikka aegade jooksul räägitud ja kirjutatud, kuid see pole aastate jooksul olnud nii oluline küsimus, et seda probleemi lahendada.

Sauel on suurim lasteaed ning sellel on omad head ja vead. Ühelt poolt võimaldab see kulusid kokku hoida, kuid teisalt on probleem laste mänguväljakutega ning nii suure asutuse juhtimine on väljakutse omaette.

Mul on hea meel, et täna on lasteiaiakohtade osas mingi seisukoha võtnud kõik valimisnimekirjad ning on lootust, et järgneva 4 aasta jooksul lasteaiakohtade järjekord kaob. Meie valimisliidule on see väga oluline küsimus. Seda näitab ka asjaolu, et koostöös koalitsioonipartneriga laiendasime lasteaeda ning "kustutasime kõige suurema tule". Aga me ei arva, et sellega on asjad korras ning tulevikus võibki juttu rääkida, et jah, järjekord on olemas ja midagi peaks tegema, kuid aastad lähevad ja lähevad ... ja lähevad ja lähevad ja midagi ei muutu.


pühapäev, 13. oktoober 2013

Vastused Saue Sõnale

Saue Sõna küsis valimistel osalevatelt parteidelt ja valimisliidult samad küsimused. Meie vastused allpool (kõik vastused ilmusid ka 11. okt. Saue Sõnas)

Teie valimisloosung.
Kui valid, siis vali Kindlad Tegijad. Meie oleme näoga inimeste poole!

Nimetage kolm viimase nelja aasta tähtsamat saavutust Saue linna paremaks muutmisel.
a) Saue Gümnaasiumi laiendus, sh Muusikakooli ehitamine peale 17 aastat ootamist, uued ruumid huvikeskusele ja lasteaia moodulrühmade avamine. Juurdeehitused lahendasid haridusasutuste terava ruumiprobleemi ja parandasid oluliselt õpitingimusi. Ka tehniliste vahendite osas.

b) Puhas vesi, ehk ühisveevärgiprojekti elluviimine, mille tagajärjel on valdaval osal majapidamistest võimalik liituda vee ja kanalisatsioonitrassiga. Töö peab jätkuma, et luua ühinemise võimalus kõigile.

c) Saue Noortekeskuse valmimine, selle juurde Eesti parima skatepargi rajamine ning Sarapiku suusa- ja kelgumäe laiendus.

Nimetage kolm peamist probleemi, mis teie arvates vajavad Saue linnas lahendamist.
a) Kindlasti nõuavad parandamist sportimisvõimalused Saue Gümnaasiumis.

b) Suureneda võiks linnaelanike osavõtt linnaüritustest ja osalus linnaelu küsimuste aruteludes, samuti linna ettevõtjate kaasamine.

c)
Turvaline liiklemine, teede- tänavate talvine korrashoid ja ühtse linnakujunduse väljatöötamine.

Millised on nende probleemide lahendused teie arvates?
a) Multifunktsionaalse sisespordihalli ehitamine koos Sarapiku terviseraja edasise arendamisega ja võimla akustika parandamine.

b)  Tuleb enam aktiviseerida ja kaasata erinevaid ea- ja huvigruppe, informeerida pikemalt ette ürituste, kohtumiste ja ümarlaudade toimumisest.

c) Liikluse ohutumaks muutmine, vajadusel rahustamine. Senise hoolduslepingu lõppemisel tuleb uue sõlmimisel pöörata talvise teedehoolduse nõuetele ja nende täitmisele tõsisemat tähelepanu, kaaluda linnaaedniku koha loomist.

Nimetage valdkonnad ja objektid, millesse peaks Saue linn järgmise nelja aasta jooksul
investeerima.
a) Uue lasteaia ja mänguväljakute ehitamine. Olemasolevad mänguväljaku vajavad laiendamist ja kaasajastamist. Lasteaiakohtade vajadus kasvab, kui viiakse ellu kavandatud kinnisvaraarendused ja keskuse visioon. Lasteaiakohad võiks olla ka noorematele kui kolmeaastastele lastele.

b) Teede ja tänavate remontimise jätkamine ning kergliiklusteed Keila ja Saku suunal.

c) Sotsiaalvaldkond vajab jätkuvat tähelepanu, sh eakate pansionaadi/päevahoiu rajamise võimaluse otsimine koos naabervaldadega.

Keda soovite näha Saue linnapeana? 
Inimest, kes armastab Sauet. Meie kandidaat on Henn Põlluaas. Pooleteise aastaga on tema juhtimisel tehtud linnas palju ära, linna juhtimisstiil on avatud, konstruktiivne ja koostööaldis. Küsitluste ja regulaarsete kohtumiste/ümarlaudade korraldamisega on oluliste küsimuste arutellu kaasatud ka linnaelanikud.

Aastaga langetati linnavalitsemise kulud 17-lt 11 protsendile, Saue tõusis haldussuutlikkuselt omavalitsuste seas kolmandale ja linnade arvestuses esimesele kohale. Henn Põlluaas sobib hästi linnapeaks.

Kas pooldate Saue linna ja valla ühinemist? Põhjendage vastust.
Kindlasti ei poolda Saue linna ja valla sundliitmist. Siis ei ole meie linnaelanikud enam need, kes otsustavad, mis Sauel toimub. Liitumine saab toimuda vaid peale põhjalikke analüüse ja referendumi läbiviimist. Täna majanduslikke analüüse tehtud ei ole kuid erilist efekti oodata ei ole. Oluline on ka identiteediküsimus.

Rahuloluküsitlus näitas, et sauelased on oma linnaga rahul, tunnetavad end linnakodanikena ja näevad end eeskätt Saue linna, mitte valla või maakonna elanikena. Ilma piisava informatsiooni olemasoluta ja Saue linna elanike heakskiiduta ei pea me liitumist võimalikuks. Küll aga tervitame koostööd naabervaldadega.